Make your own free website on Tripod.com
Ketua Bahagian/Unit :
Penyelia Sekolah Menengah : Tn. Haji Romeli bin Ismail
Penyelia Sekolah Rendah I : Tn. Haji Nik Harun Aminarrashed Nik Mahmood .
Penyelia Sekolah Rendah II : En. Che Yusoff bin Che Man.
Penyelia Sekolah (Ko-Ko) : En. Halidan bin Awang
Penyelia Sekolah Agama : En. Mohamed bin Said
Pegawai Khas Dadah : En. Muhamad bin Abdullah
Pgawai Maklumat : En. Zulkifle bin Sulong
Penyelaras Pusat Hypermedia : En. Wan Zainuddin Wan Karim

BACK