Make your own free website on Tripod.com

kemen.jpg (5037 bytes)

Pejabat Pendidikan Daerah Setiu.

Alamat :
N0. 300, Bangunan PMINT,
22100 Bandar Permaisuri,
Setiu, Terengganu.
Tel : 09-6099534
Fax : 09-6090797
E-Mail : Setiu @ Ter.Moe.Gov.My.

Sejarah//Fungsi //Bahagian//Sekolah

scl.jpg (6592 bytes)