Make your own free website on Tripod.com
Fungsi

- Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di Daerah ini bagi
memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat
perpaduan negara.

- Menyediakan staff yang mencukupi dan berdedikasi, komited, berdisiplin,
bertanggungjawab dan pro-aktif.

- Memastikan semua kanak-kanak dan pelajar mendapat tempat belajar pada
hari pertama persekolahan bermula.

- Menentukan setiap guru dan kakitangan dapat berkhidmat dengan cekap dan
berkesan setiap masa.

- Bekerjasama dengan Agensi-agensi lain di daerah bagi mempastikan
kelancaran pembangunan daerah.

BACK