Make your own free website on Tripod.com

 

BIL

NAMA SEKOLAH

TELEFON

PENGETUA / GURU BESAR

SEKOLAH MENENGAH [1997]
1 Sekolah Menengah Tengku Ibrahim
22100 Permaisuri
, Setiu, Terengganu
09-6099323 Haji Muhammad bin Ngah
2. Sekolah Menengah Sungai Tong,
21500 Setiu, 
Terengganu
09-6665776 Haji Hairon bin Yasar
3. Sekolah Menengah Penarek,
22120 Setiu,
Terengganu
09-6977139 Hjh. Khizanie @ Khatijah binti Hj. Ngah
4. Sekolah Menengah Saujana,
22110 Setiu,
Terengganu
09-6977898 Haji Che Abd. Aziz bin Haji Ab. Hadi
5. Sekolah Menengah Chalok
21450 Setiu,
Terengganu
09-6977207 Haji Wan Hussin bin Wan Awang
6. Sekolah Menengah Agama Setiu
22100 Setiu,
Terengganu
09-6099121 Haji Ismail bin Muda

SEKOLAH RENDAH  KEBANGSAAN [1997]

1. Sekolah Kebangsaan Banggol,
22100 Setiu, Terengganu
09-6977202 En. Che Ady bin Mat
2. Sekolah Kebangsaan Bari (Pantai)
21010 Setiu, Terengganu
09-6977196 Haji Abdullah bin Embong
3. Sekolah Kebangsaan Bari (Sungai Tong)
21500 Setiu, Terengganu
09-6668580 (R) En. Mohd Kabidi bin Mohammad
4. Sekolah Kebangsan Batu 29,
21500 Setiu, Terengganu
09-6665839 En. Abd Wahab bin Muda
5. Sekolah Kebangsaan Bintang,
22030 Setiu, Terengganu
09-6977820 En. Ismail bin Che Embong
6. Sekolah Kebangsaan Bukit Mundok,
21500 Setiu, Terengganu
010-9817560 En. Rani bin Yahya
7. Sekolah Kebangsaan Bukit Putera,
21450 Setiu, Terengganu
018-8965664 En. Mohammad bin Jusoh
8. Sekolah Kebangsaan Chalok,
21450 Setiu, Terengganu
010-9847448 En. Adnan bin Mat Ali
9. Sekolah Kebangsaan Chalok Barat,
21450 Setiu, Terengganu
09-6661099 En. Wan Zainuddin bin Wan Ahmad
10. Sekolah Kebangsaan Fikri (Pantai)
22110 Setiu, Terengganu
09-6021207 En. Mohd bin Abdullah
11. Sekolah Kebangsaan Fikri (ST),
21500 Setiu, Terengganu
018-8965374 En. Rosdi bin Jusoh
12. Sekolah Kebangsan Guntung,
22040 Setiu, Terengganu
09-6977252 En. Mohd Nor bin Abdullah
13. Sekolah Kebangsan Guntung Luar,
22100 Setiu, Terengganu
09-6090361 En. Nik Hasbollah
14. Sekolah Kebangsaan Jelapang,
21500 Setiu, Terengganu
010-9845530 En. Awang bin Abdullah
15. Sekolah Kebangsaan Kg. Jaya,
21500 Setiu, Terengganu
09-6977246 En. Alias bin Deraman
16. Sekolah Kebangsaan Kg. Kasar,
21500 Setiu, Terengganu
010-9846413 En. Ibrahim bin Mohd
17. Sekolah Kebangsaan Kg. Besut,
22100 Setiu, Terengganu
011-974646 En. Mohd Zahid bin Mahmood
18. Sekolah Kebangsaan Kg. Bukit,
21500 Setiu, Terengganu
09-6665434(R) En. Abd. Rahman bin Mohamad
19. Sekolah Kebangsaan Kg. Buluh,
22100 Setiu, Terengganu
09-6099332 Haji Mohd Stambul bin Hamzah
20. Sekolah Kebangsaan Kg. Rahmat,
21450 Setiu, Terengganu
09-6671020 En. Alias bin Ismail
21. Sekolah Kebangsaan Kuala Setiu,
22110 Setiu, Terengganu
09-6977821 En. Abu Bakar bin Ismail
22. Sekolah Kebangsaan Langkap,
21500 Setiu, Terengganu
018-8966224 Haji Abd. Rahman bin Mohamad
23. Sekolah Kebangsaan Lubok Teras,
21500 Setiu, Terengganu
09-6698236(R) Haji Muslan bin Muslin
24. Sekolah Kebangsaan Merbau Menyusut,
21500 Setiu, Terengganu
09-6665722(R) En. Mohd Yusof bin Muda
25. Sekolah Kebangsaan Mangkok,
22120 Setiu, Terengganu
09-6977242 En. Mohd Noor bin Abd. Rahman
26. Sekolah Kebangsaan Merang,
21210 Setiu, Terengganu
09-6249663 Haji Ismail @ Ibrahim bin Hitam
27. Sekolah Kebangsaan Pak Ba,
21500 Setiu, Terengganu
09-6696859(R) En. Amanudin @ Shamsuddin bin Abdullah
28. Sekolah Kebangsaan Pancur Merah,
22040 Setiu,Terengganu
09-6977021 En. Nik Anuar bin Abdullah
29 Sekolah Kebangsaan Payong Baru,
21500 Setiu, Terengganu
09-6661397(R) En. Ahmad bin Wan Su
30. Sekolah Kebangsaan Pelong,
21500 Setiu, Terengganu
018-8968440 En. Husin bin Ismail
31. Sekolah Kebangsaan Penarik,
22120 Setiu, Terengganu
09-6977198 En. Mat Latif bin Ali
32. Sekolah Kebangsaan Putera Jaya,
22120 Setiu, Terengganu
09-6090186 Haji Isa bin Mohamad
33. Sekolah Kebangsaan Rhu Sepuluh,
22120 Setiu, Terengganu
09-6977197 En. Sauti bin Omar
34. Sekolah Kebangsaan Saujana,
22110 Setiu, Terengganu
09-6021198 En. Mamat Hashim bin Muda
35. Sekolah Kebangsaan Sungai Las,
21500 Setiu, Terengganu
018-8965789 En. Shafie bin Awang
36. Sekolah Kebangsaan Sungai Tong,
21500 Setiu, Terengganu
09-6671828 Haji Yahya @ Muhamad bin Isa
37. Sekolah Kebangsaan Tayor,
21500 Setiu, Terengganu
09-6226234(R) En. Ahmad Sofian bin Abd. Rahman
38. Sekolah Kebangsaan Telaga Papan,
21010 Setiu, Terengganu
09-6977479 En. Mohamad bin Othman

BACK